Skip to main content

Zout en bloeddruk

In de rijke landen is het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten groter dan door roken … en zout is daar een belangrijke oorzaak van.

Volgens deskundigen is zout een belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk, die op zijn beurt het risico van een hartaanval of beroerte vergroot. (Zie het initiatief ter beperking van de zoutinname) 

Veel nuttige informatie over de effecten van zout op de bloeddruk is te vinden op Blood Pressure UK 

Zout en hoge bloeddruk

Volgens WASH (World Action on Salt and Health), een wereldwijd initiatief ter beperking van de zoutinname) kan iedereen te maken krijgen met hoge bloeddruk en daardoor kans lopen op een beroerte, hartaandoeningen en een hele reeks andere problemen. Een derde van de volwassenen in Groot-Brittannië lijdt aan hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd, maar omdat dit over het algemeen niet gepaard gaat met symptomen, merken de meeste mensen pas dat ze risico lopen wanneer het te laat is. Meer informatie vind je op de website van Action on Salt.

Tips van de Blood Pressure UK   om je bloeddruk te verlagen:

  • Eet minder zout
  • Eet meer groenten en fruit
  • Houd je lichaam op een gezond gewicht
  • Drink minder alcohol
  • Zorg voor meer lichaamsbeweging